Семействата увеличиха разходите си за развлечения, пътувания и комуникации

15 ное , 2018 | От | Категория България


През третото тримесечие българските семейства са отделяли по-голям дял от бюджетите си за пътувания и телефонни разговори, както и за културни прояви и развлечения спрямо същия период на миналата година. Значително се увеличава разходът по тези пера и в парично изражение – съответно с близо 15 и 20 на сто. Това сочат данните на Националния статистически институт за домакинските бюджети.

В общия бюджет се свива делът на разходите за поддръжка на жилището и сметките за ток,…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Семействата увеличиха разходите си за развлечения, пътувания и комуникации", понякога то може да бъде написано като:

  • яепетяшуьшь куевс`сгь иьюгдасше яс юь иьюуве`ехс,р зщшкуьхс, с ндпкхсньъсс
  • ие;еьийлдйд вле.р'рнд ,дпнфорйе ир пд ,дпл.е'екрся мцйвлдкрс р уф;вкрудшрр
  • ie;exijldjd wle.r'rnd ,dpnforje ir pd ,dpl.e'ekrsq mcjwldkrs r uf;wkrud[rr
  • semejstwata uweli`iha razhodite si za razwle`eniq, pytuwaniq i komunikacii

Оставете коментар


седем × 6 =