Законови промени ще съкратят сроковете за екологични процедури за инвеститори

13 мар , 2018 | От | Категория Политика

Законови промени ще съкратят сроковете за екологични процедури за инвеститориИзменения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ще съкратят сроковете за провеждане на задължителните екологични процедури при инвестиционни проекти. Това става ясно от законопроект на екоминистерството, който е публикуван за обществено обсъждане до 8 април. Компаниите ще могат да избират обединена процедура, когато тяхното инвестиционно предложение подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), комплексно разрешително и доклад за безопасност. Така вместо…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Законови промени ще съкратят сроковете за екологични процедури за инвеститори", понякога то може да бъде написано като:

  • юьндхдус зидпехс ;е ящниьш,ш яидндуеше юь ендвджс`хс зидъеакис юь схуеяшсшдис
  • пдуфкфлр м,ф;екр ъе ицу,дйсй и,фуфлейе пд еуф.фхр'кр м,фшеов,р пд рклеийрйф,р
  • pdufkflr m,f;ekr ye icu,djsj i,fufleje pd euf.fhr'kr m,f[eow,r pd rkleijrjf,r
  • zakonowi promeni ]e sykratqt srokowete za ekologi`ni proceduri za inwestitori

Оставете коментар


6 − = нула