Задържаха бивш затворник за нападението над мъж в Хотница, атакувал го с тесла

6 окт , 2018 | От | Категория Любопитно
Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Задържаха бивш затворник за нападението над мъж в Хотница, атакувал го с тесла", понякога то може да бъде написано като:

  • юьащиэьгь фсуц юьшудихсн юь хьзьаехсешд хьа пщэ у гдшхсъьр ьшьнкуьв жд я шеявь
  • пдоц,гднд /рлт пдйлф,кру пд кдмдоекрейф кдо ;цг л нфйкршдя дйдувлд. хф и йеи.д
  • pdoc,gdnd /rlt pdjlf,kru pd kdmdoekrejf kdo ;cg l nfjkr[dq djduwld. hf i jei.d
  • zadyrvaha biw[ zatwornik za napadenieto nad myv w hotnica, atakuwal go s tesla

Оставете коментар


− едно = 3