Вечерни новини: Всички искат да строят пътя до Калотина, а световният ръст на икономиката може да е краткосрочен

10 яну , 2018 | От | Категория Политика

Вечерни новини: Всички искат да строят пътя до Калотина, а световният ръст на икономиката може да е краткосроченДокато представители на Съюза на издателите в България обсъждаха на събитие отчайващото състояние на свободата на словото в България и предупреждаваха, че свободните медии може напълно да изчезнат, друга нелепа, но пък показателна история с цензура се разиграваше в информационното пространство. Оказа се, че билборд с протестно послание на полицейския синдикат към очакваната утре делегация за европредседателството е бил свален от стопанисващата го фирма. След намеса на премиера, разбира се,…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Вечерни новини: Всички искат да строят пътя до Калотина, а световният ръст на икономиката може да е краткосрочен", понякога то може да бъде написано като:

  • уе`еихс хдусхс: уяс`нс сяньш аь яшид,ш зщш, ад ньвдшсхьр ь яуешдухс,ш ищяш хь сндхдпсньшь пдэе аь е ниьшндяид`ех
  • ле'е,кр кфлркр& лир'ур риудй од ий,фсй мцйс оф уд.фйркдя д илейфлкрсй ,ций кд руфкф;рудйд ;фге од е у,дйуфи,ф'ек
  • le'e,kr kflrkr& lir'ur riudj od ij,fsj mcjs of ud.fjrkdq d ilejflkrsj ,cij kd rufkf;rudjd ;fge od e u,djufi,f'ek
  • we`erni nowini: wsi`ki iskat da stroqt pytq do kalotina, a swetowniqt ryst na ikonomikata move da e kratkosro`en

Оставете коментар


пет + 1 =