Вечерни новини: Напрежението в Сирия продължава да е опасно високо, а САЩ са готови да преговарят със Северна Корея

12 фев , 2018 | От | Категория Политика

Вечерни новини: Напрежението в Сирия продължава да е опасно високо, а САЩ са готови да преговарят със Северна КореяПонеделник бе постен откъм събития, като през целия ден две теми останаха актуални – средният пръст на Емил Кошлуков, размахан в ефира на БНТ в петък привечер, и обвинението, повдигнато от щата Ню Йорк срещу компанията на Харви Уайнстийн за продължавалия с години сексуален тормоз върху служители. В основата и на двете стоят ценностни проблеми – за ролята на обществената телевизия и опитът тя да бъде подменена и за защитата на достойнството и личната неприкосновеност. За съжаление сериозният…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Вечерни новини: Напрежението в Сирия продължава да е опасно високо, а САЩ са готови да преговарят със Северна Корея", понякога то може да бъде написано като:

  • уе`еихс хдусхс: хьзиеэехсешд у ясис, зидащвэьуь аь е дзьяхд усядндр ь яь; яь ждшдус аь зиеждуьи,ш ящя яеуеихь ндие,
  • ле'е,кр кфлркр& кдм,егекрейф л ир,рс м,фоц.гдлд од е фмдикф лрифуфя д идъ ид хфйфлр од м,ехфлд,сй ици иеле,кд уф,ес
  • le'e,kr kflrkr& kdm,egekrejf l ir,rs m,foc.gdld od e fmdikf lrifufq d idy id hfjflr od m,ehfld,sj ici iele,kd uf,es
  • we`erni nowini: naprevenieto w siriq prodylvawa da e opasno wisoko, a sa] sa gotowi da pregowarqt sys sewerna koreq

Оставете коментар


7 + = дванайсет