Вечерни новини: Граждански натиск за мръсния въздух; Кабинетът с щедри разходи в края на годината

5 дек , 2018 | От | Категория Политика

Вечерни новини: Граждански натиск за мръсния въздух; Кабинетът с щедри разходи в края на годинатаСрядата бе сравнително спокойна откъм екшън новини, а и основният проблем на София от последните дни – мръсния въздух, се разнесе с вятъра. Темата обаче остава гореща, като днес се проведе и първият протест, който оказва натиск над градските власти да търсят по-бързи и ефективни мерки за противодействие на опасното запрашаване в града.

Гореща остава темата и с ареста на хваната с подкуп бивша кметица на “Младост” Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова. След като…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Вечерни новини: Граждански натиск за мръсния въздух; Кабинетът с щедри разходи в края на годината", понякога то може да бъде написано като:

  • уе`еихс хдусхс: жиьэаьхянс хьшсян юь пищяхс, ущюакгм ньфсхешщш я ;еаис иьюгдас у ниь, хь ждасхьшь
  • ле'е,кр кфлркр& х,дгодкиур кдйриу пд ;,цикрс лцповнщ уд/ркейцй и ъео,р ,дпнфор л у,дс кд хфоркдйд
  • le'e,kr kflrkr& h,dgodkiur kdjriu pd ;,cikrs lcpown] ud/rkejcj i yeo,r ,dpnfor l u,ds kd hforkdjd
  • we`erni nowini: gravdanski natisk za mrysniq wyzduh; kabinetyt s ]edri razhodi w kraq na godinata

Оставете коментар


осем − = 6