Вечерни новини: Германия вече има правителство, а Борисов почете депортираните евреи в Скопие в историческа визита

12 мар , 2018 | От | Категория Политика

Вечерни новини: Германия вече има правителство, а Борисов почете депортираните евреи в Скопие в историческа визитаСагата с ЧЕЗ е на път да влезе в по-тиха фаза, а въпросът дали държавата ще купи компанията все повече се развива в полза на първото твърдение. Ето защо е време за нова обществена дъвка. В случая – добрата стара Истанбулска конвенция. Причината: Европарламентът ще насърчи държавите членки, които не са я ратифицирали, да го направят възможно най-скоро, тъй като в момента документът е ратифициран само от 17 държави членки.

Документът, насочен срещу насилието срещу жени, раздели толкова…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Вечерни новини: Германия вече има правителство, а Борисов почете депортираните евреи в Скопие в историческа визита", понякога то може да бъде написано като:

  • уе`еихс хдусхс: жеипьхс, уе`е спь зиьусшевяшудр ь фдисяду зд`еше аездишсиьхсше еуиес у яндзсе у сяшдис`еянь усюсшь
  • ле'е,кр кфлркр& хе,;дкрс ле'е р;д м,длрйе.ийлфя д /ф,рифл мф'ейе оемф,йр,дкрйе ел,ер л иуфмре л рийф,р'еиуд лрпрйд
  • le'e,kr kflrkr& he,;dkrs le'e r;d m,dlrje.ijlfq d /f,rifl mf'eje oemf,jr,dkrje el,er l iufmre l rijf,r'eiud lrprjd
  • we`erni nowini: germaniq we`e ima prawitelstwo, a borisow po`ete deportiranite ewrei w skopie w istori`eska wizita

Оставете коментар


+ 9 = дванайсет