Вдясно продължава да липсва един силен политически говорител

9 яну , 2019 | От | Категория Коментари и анализи


Дневник” публикува отговорите на политолози и социолози какви са очакванията им за политическия живот през 2019 г.

Какви са надеждите Ви и какви опасенията за 2019 г.?

- Във въздуха витае промяна, а и 2019 г. е година на двойни избори, но чувството за реализъм не ми позволява да прогнозирам нещо особено оптимистично. Не само в България, но и в света периферията на популизма…

Източник: dnevnik.bg Анализи

При изписване на заглавието "Вдясно продължава да липсва един силен политически говорител", понякога то може да бъде написано като:

  • уа,яхд зидащвэьуь аь всзяуь еасх ясвех здвсшс`еянс ждудисшев
  • лосикф м,фоц.гдлд од .рмилд еорк ир.ек мф.рйр'еиур хфлф,рйе.
  • losikf m,foc.gdld od .rmild eork ir.ek mf.rjr'eiur hflf,rje.
  • wdqsno prodylvawa da lipswa edin silen politi`eski goworitel

Оставете коментар


+ едно = 5