Учени ще съставят карта на генетичния код на сложните видове на планетата ни

5 ное , 2018 | От | Категория Общество
Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Учени ще съставят карта на генетичния код на сложните видове на планетата ни", понякога то може да бъде написано като:

  • к`ехс ;е ящяшьу,ш ньишь хь жехешс`хс, нда хь явдэхсше усадуе хь звьхешьшь хс
  • в'екр ъе ицийдлсй уд,йд кд хекейр'крс уфо кд и.фгкрйе лрофле кд м.дкейдйд кр
  • w'ekr ye icijdlsj ud,jd kd hekejr'krs ufo kd i.fgkrje lrofle kd m.dkejdjd kr
  • u`eni ]e systawqt karta na geneti`niq kod na slovnite widowe na planetata ni

Оставете коментар


+ две = 5