Туристическа фирма взе 8000 лева на клиенти, без да ги заведе на почивка

5 дек , 2017 | От | Категория Общество

Туристическа фирма взе парите на кандидат-екскурзианти и ги остави без почивка. Група приятели от Димитровград платили близо 8000 лева, за да посетят Мадрид през пролетта. Седем месеца по-късно те не само че не са отишли, но и не са получили парите си, дадени за пр

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Туристическа фирма взе 8000 лева на клиенти, без да ги заведе на почивка", понякога то може да бъде написано като:

  • шкисяшс`еянь осипь уюе 8000 веуь хь нвсехшср фею аь жс юьуеае хь зд`сунь
  • йв,рийр'еиуд бр,;д лпе 8000 .елд кд у.рекйря /еп од хр пдлеое кд мф'рлуд
  • jw,rijr'eiud br,;d lpe 8000 .eld kd u.rekjrq /ep od hr pdleoe kd mf'rlud
  • turisti`eska firma wze 8000 lewa na klienti, bez da gi zawede na po`iwka

Оставете коментар


8 × = двайсет четири