Трилиони долари инвестиции са нужни, за да се преодолее кризата с водата

14 апр , 2018 | От | Категория Политика

Трилиони долари инвестиции са нужни, за да се преодолее кризата с водатаКейптаун няма да бъде последният голям град, който ще остане без вода. Нарастването на населението, урбанизацията, старата инфраструктура, замърсяването и изменението на климата са сред основните причини за увеличаване на недостига на вода, пише Bloomberg в свой анализ.

Нарастваща необходимост

Нарастващата необходимост е тревожна, защото земеделието и производството на електроенергия зависят от водата и водната инфраструктура. “Съществува 100% корелация между наличието на…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Трилиони долари инвестиции са нужни, за да се преодолее кризата с водата", понякога то може да бъде написано като:

  • шисвсдхс адвьис схуеяшсъсс яь хкэхср юь аь яе зиедадвее нисюьшь я удаьшь
  • й,р.рфкр оф.д,р рклеийршрр ид квгкря пд од ие м,ефоф.ее у,рпдйд и лфодйд
  • j,r.rfkr of.d,r rkleijr[rr id kwgkrq pd od ie m,efof.ee u,rpdjd i lfodjd
  • trilioni dolari inwesticii sa nuvni, za da se preodolee krizata s wodata

Оставете коментар


седем − = 2