Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет за 2016 г.

17 юли , 2017 | От | Категория България


Сметната палата отказа да завери годишния финансов отчет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 2016 г., защото не дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество, съобщи одитната институция. От палатата посочват, че още от 2012 г. установяват повтарящи се отклонения, като са отказвали да заверят отчетите на университета за 2014 и 2016 г., а са подписвали документите с резерви през 2012, 2013 и 2015 г.

Основна причина за…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет за 2016 г.", понякога то може да бъде написано като:

  • япешхьшь зьвьшь дшньюь аь юьуеис осхьхядус, дш`еш хь ядостянс, кхсуеиясшеш юь 2016 жл
  • и;ейкдйд мд.дйд фйудпд од пдле,р бркдкифлрс фй'ей кд ифбрьиурс вкрле,ирйей пд 2016 х=
  • i;ejkdjd md.djd fjudpd od pdle,r brkdkiflrs fj'ej kd ifbrxiurs wkrle,irjej pd 2016 h=
  • smetnata palata otkaza da zaweri finansowiq ot`et na sofijskiq uniwersitet za 2016 g.

Оставете коментар


2 × девет =