След 7 г. протакане делото за мръсния въздух на Пловдив чака решение от Люксембург

12 фев , 2018 | От | Категория България


Делото за мръсния въздух на Пловдив е спряно в очакване по него да се произнесат Съдът на Европейския съюз и двете върховни съдилища да излязат със съвместно тълкувателно постановление. Това се разбира от определение на Върховния касационен съд (ВКС), съобщава news.lex.bg.

Медиата припомня, че делото сгита до ВКС едва 7 години след завеждането на колективния иск. Съдиите по него масово подаваха отводи, след което то е изпратено в Окръжния съд в Смолян, а след в…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "След 7 г. протакане делото за мръсния въздух на Пловдив чака решение от Люксембург", понякога то може да бъде написано като:

  • явеа 7 жл зидшьньхе аевдшд юь пищяхс, ущюакг хь звдуасу `ьнь иецехсе дш в(няепфкиж
  • и.ео 7 х= м,фйдудке ое.фйф пд ;,цикрс лцповн кд м.флорл 'дуд ,етекре фй .зуие;/в,х
  • i.eo 7 h= m,fjdudke oe.fjf pd ;,cikrs lcpown kd m.florl 'dud ,etekre fj .zuie;/w,h
  • sled 7 g. protakane deloto za mrysniq wyzduh na plowdiw `aka re[enie ot l\ksemburg

Оставете коментар


9 × пет =