Съдебното решение за мигрантските квоти разпали спора между Брюксел и Вишеград

7 сеп , 2017 | От | Категория Свят


Вместо да сложи край на дебата, вчерашното решение на Европейския съд за мигрантските квоти разпали още по-яростен скандал между Вишеградската четворка и Брюксел. След като съдът в Люксембург отхвърли жалбата на Словакия и Унгария срещу квотите, одобрени с мнозинството на Европейския съвет през септември 2015 г., започна размяна на остри реплики.

“Бях убедена, че решението ще бъде такова, но това изобщо не променя позицията на полското правителство по отношение на…

Източник: dnevnik.bg Свят

При изписване на заглавието "Съдебното решение за мигрантските квоти разпали спора между Брюксел и Вишеград", понякога то може да бъде написано като:

  • ящаефхдшд иецехсе юь псжиьхшянсше нудшс иьюзьвс яздиь пеэак фи(няев с усцежиьа
  • ицое/кфйф ,етекре пд ;рх,дкйиурйе улфйр ,дпмд.р имф,д ;егов /,зуие. р лртех,до
  • icoe/kfjf ,etekre pd ;rh,dkjiurje ulfjr ,dpmd.r imf,d ;egow /,zuie. r lrteh,do
  • sydebnoto re[enie za migrantskite kwoti razpali spora mevdu br\ksel i wi[egrad

Оставете коментар


4 + пет =