Противоречива практика на съда пролича по делата за конфискацията срещу Бисерови

3 дек , 2017 | От | Категория България


Противоречивата практика на съдилищата пролича по делата за конфискация срещу семейството на бившия зам.-председател на ДПС и на парламента Христо Бисеров, съобщава в. “Сега”.

Софийският окръжен съд е прекратил дело за конфискация срещу съпругата и доведения му син – Мария Бисерова и Ивайло Главинков, но процесът за конфискация срещу самия Бисеров е насрочен от Софийския градски съд за март.

Искът на Комисията за отнемане на незаконно…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Противоречива практика на съда пролича по делата за конфискацията срещу Бисерови", понякога то може да бъде написано като:

  • зидшсудие`суь зиьншснь хь ящаь зидвс`ь зд аевьшь юь ндхосяньъс,шь яие;к фсяеидус
  • м,фйрлф,е'рлд м,дуйруд кд ицод м,ф.р'д мф ое.дйд пд уфкбриудшрсйд и,еъв /рие,флр
  • m,fjrlf,e'rld m,dujrud kd icod m,f.r'd mf oe.djd pd ufkbriud[rsjd i,eyw /rie,flr
  • protiwore`iwa praktika na syda proli`a po delata za konfiskaciqta sre]u biserowi

Оставете коментар


× две = 2