Прокуратурата за случая Хитрино: Версията за незаключена стрелка е била отхвърлена

12 мар , 2018 | От | Категория Общество

Експертизата на Булмаркет за железопътната катастрофа в Хитрино не е доказателствено средство

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Прокуратурата за случая Хитрино: Версията за незаключена стрелка е била отхвърлена", понякога то може да бъде написано като:

  • зиднкиьшкиьшь юь явк`ь, гсшисхд: уеияс,шь юь хеюьнв(`ехь яшиевнь е фсвь дшгущивехь
  • м,фув,дйв,дйд пд и.в'дс нрй,ркф& ле,ирсйд пд кепду.з'екд ий,е.уд е /р.д фйнлц,.екд
  • m,fuw,djw,djd pd i.w'ds nrj,rkf& le,irsjd pd kepdu.z'ekd ij,e.ud e /r.d fjnlc,.ekd
  • prokuraturata za slu`aq hitrino: wersiqta za nezakl\`ena strelka e bila othwyrlena

Оставете коментар


− 5 = нула