Продължително безработните са половината от хората без работа

15 май , 2019 | От | Категория България


През първото тримесечие на 2019 г. броят на безработните е 165.3 хил., от които 95.0 хил. (57.5%) са мъже и 70.3 хил. (42.5%) – жени. Коефициентът на безработица е 5% и в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5.3%, а за жените – 4.6%, показват данните на Националния статистически институт.

От всички безработни 15.4% са с висше образование, 44.3% – със средно, и 40.3% – с основно или по-ниско…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Продължително безработните са половината от хората без работа", понякога то може да бъде написано като:

  • зидащвэсшевхд феюиьфдшхсше яь здвдусхьшь дш гдиьшь фею иьфдшь
  • м,фоц.грйе.кф /еп,д/фйкрйе ид мф.флркдйд фй нф,дйд /еп ,д/фйд
  • m,foc.grje.kf /ep,d/fjkrje id mf.flrkdjd fj nf,djd /ep ,d/fjd
  • prodylvitelno bezrabotnite sa polowinata ot horata bez rabota

Оставете коментар


9 − = седем