Правна култура, диалогичност, чужди езици – какво търси БСП в кандидатите за евродепутати

12 ное , 2018 | От | Категория България


Авторитет, правна култура, познаване на институциите на Европейския съюз, висока нравственост, диалогичност, владеене на поне два чужди езика, един от които английски или френски, опит в политиката, магистърска степен – това са част от критериите, по които местните структури на БСП трябва да номинират кандидати за евродепутати. Изискванията бяха одобрени на закрит пленум на партията в неделя.

При определянето на кандидати за евродепутати ще се спазват принципи като…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Правна култура, диалогичност, чужди езици – какво търси БСП в кандидатите за евродепутати", понякога то може да бъде написано като:

  • зиьухь нквшкиьр асьвджс`хдяшр `кэас еюсъс :+8211м ньнуд шщияс фяз у ньхасаьшсше юь еуидаезкшьшс
  • м,длкд ув.йв,дя орд.фхр'кфийя 'вгор епршр –щ удулф йц,ир /им л удкородйрйе пд ел,фоемвйдйр
  • m,dlkd uw.jw,dq ord.fhr'kfijq 'wgor epr[r –] udulf jc,ir /im l udkorodjrje pd el,foemwjdjr
  • prawna kultura, dialogi`nost, `uvdi ezici – kakwo tyrsi bsp w kandidatite za ewrodeputati

Оставете коментар


седем − 3 =