Пет партии извън парламента призоваха депутатите да не избират четирима кандидати за съдебния съвет

13 сеп , 2017 | От | Категория България


Пет партии, които не са парламентарно представени, призоваха депутатите да не гласуват четирима от 18-те кандидати, издигнати за членове на следващия Висши съдебен съвет (ВСС).

Декларацията, подписана от “Да, България”, ДЕОС, “Зелените”, ДСБ и Български земеделски народен съюз, беше разпратена във вторник. Очакването беше тази седмица парламентът да избере 11 свои представители за новия състав на кадровия орган. Гласуването обаче отпадна от програмата…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Пет партии извън парламента призоваха депутатите да не избират четирима кандидати за съдебния съвет", понякога то може да бъде написано като:

  • зеш зьишсс сюущх зьивьпехшь зисюдуьгь аезкшьшсше аь хе сюфсиьш `ешсиспь ньхасаьшс юь ящаефхс, ящуеш
  • мей мд,йрр рплцк мд,.д;екйд м,рпфлднд оемвйдйрйе од ке рп/р,дй 'ейр,р;д удкородйр пд ицое/крс ицлей
  • mej md,jrr rplck md,.d;ekjd m,rpfldnd oemwjdjrje od ke rp/r,dj 'ejr,r;d udkorodjr pd icoe/krs iclej
  • pet partii izwyn parlamenta prizowaha deputatite da ne izbirat `etirima kandidati za sydebniq sywet

Оставете коментар


3 + = осем