Пеевски предлага медиите да декларират и банкови кредити и еврофинансиране, но само за година назад

11 юли , 2018 | От | Категория България


Седмица след като ГЕРБ, ДПС и “Обединените патриоти” приеха на първо четене засягащия медиите закон, чийто основен вносител е депутатът Делян Пеевски, той и колегите му внесоха допълнителни предложения по законопроекта. С тях се задължават доставчиците на медийни услуги, в т.ч. печатни, електронни и онлайн медии, да декларират до 30 юни всяко получено финансиране в предходната календарна година, в т.ч. заеми и банкови кредити, както и безвъзмездно получаване на парични средства и…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Пеевски предлага медиите да декларират и банкови кредити и еврофинансиране, но само за година назад", понякога то може да бъде написано като:

  • зееуянс зиеавьжь пеассше аь аенвьисиьш с фьхндус ниеасшс с еуидосхьхясиьхер хд яьпд юь ждасхь хьюьа
  • меелиур м,ео.дхд ;еоррйе од оеу.д,р,дй р /дкуфлр у,еорйр р ел,фбркдкир,дкея кф ид;ф пд хфоркд кдпдо
  • meeliur m,eo.dhd ;eorrje od oeu.d,r,dj r /dkuflr u,eorjr r el,fbrkdkir,dkeq kf id;f pd hforkd kdpdo
  • peewski predlaga mediite da deklarirat i bankowi krediti i ewrofinansirane, no samo za godina nazad

Оставете коментар


5 × = трийсет