Панов обжалва глоба за правилно подадена декларация

12 юли , 2018 | От | Категория България


Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов обжалва наложената му от Сметната палата глоба от 1000 лева. До санкцията се стигна, защото Панов не бил подал имуществена декларация пред палатата, макар че по закон той не трябва да я подава там. Затова поиска от районния съд да я отмени, съобщава БТА.

Панов се яви сам в районния съд днес и обясни, че е декларирал имуществото си пред Инспектората към ВСС, защото след промените в Закона за съдебната власт това…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Панов обжалва глоба за правилно подадена декларация", понякога то може да бъде написано като:

  • зьхду дфэьвуь жвдфь юь зиьусвхд здаьаехь аенвьиьъс,
  • мдкфл ф/гд.лд х.ф/д пд м,длр.кф мфодоекд оеу.д,дшрс
  • mdkfl f/gd.ld h.f/d pd m,dlr.kf mfodoekd oeu.d,d[rs
  • panow obvalwa globa za prawilno podadena deklaraciq

Оставете коментар


+ три = 11