Отпада по-високият местен данък за имоти в курорти, които не се дават под наем и не са туристически

23 апр , 2019 | От | Категория България

Да отпадне по-високият местен данък за имотите в курортните населени места, които не се отдават под наем, не са регистрирани като търговски туристически обекти. Това предвиждат одобрени на първо четене от бюджетната комисия промени в закона за местните данъци и так

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Отпада по-високият местен данък за имоти в курорти, които не се дават под наем и не са туристически", понякога то може да бъде написано като:

  • дшзьаь зд-усяднс,ш пеяшех аьхщн юь спдшс у нкидишср ндсшд хе яе аьуьш зда хьеп с хе яь шкисяшс`еянс
  • фймдод мф-лрифурсй ;еийек одкцу пд р;фйр л ув,ф,йря уфрйф ке ие одлдй мфо кде; р ке ид йв,рийр'еиур
  • fjmdod mf-lrifursj ;eijek odkcu pd r;fjr l uw,f,jrq ufrjf ke ie odldj mfo kde; r ke id jw,rijr'eiur
  • otpada po-wisokiqt mesten danyk za imoti w kurorti, koito ne se dawat pod naem i ne sa turisti`eski

Оставете коментар


5 + = десет