Официално уличиха в плагиатство ректор на варненски университет, той ще търси правата си в съда

9 ное , 2018 | От | Категория Технологии

Ректорът на Техническия университет във Варна проф. Росен Василев е плагиатствал свои колеги. Това се посочва в доклада на Комисията по академична етика към министъра на образованието.

Неговото заключение е, че при написването и защитата на дисертационния си труд за

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Официално уличиха в плагиатство ректор на варненски университет, той ще търси правата си в съда", понякога то може да бъде написано като:

  • досъсьвхд квс`сгь у звьжсьшяшуд иеншди хь уьихехянс кхсуеиясшешр шдт ;е шщияс зиьуьшь яс у ящаь
  • фбршрд.кф в.р'рнд л м.дхрдйийлф ,еуйф, кд лд,кекиур вкрле,ирйейя йфь ъе йц,ир м,длдйд ир л ицод
  • fbr[rd.kf w.r'rnd l m.dhrdjijlf ,eujf, kd ld,kekiur wkrle,irjejq jfx ye jc,ir m,dldjd ir l icod
  • oficialno uli`iha w plagiatstwo rektor na warnenski uniwersitet, toj ]e tyrsi prawata si w syda

Оставете коментар


+ осем = 11