Обществените поръчки за българско-гръцката връзка ще бъдат обявени до края на 2017 г.

12 сеп , 2017 | От | Категория Политика

Обществените поръчки за българско-гръцката връзка ще бъдат обявени до края на 2017 г.До края на годината проектната компания ICGB, която изгражда българско-гръцката газова връзка, ще обяви обществените поръчки, необходими за стартиране на строителството на газопровода, съобщиха от там, отчитайки напредъка по проекта, постигнат през 2017 г. Акционери в компанията с равни дялове са Българският енергиен холдинг (БЕХ) и гръцката IGI Poseidon, в която акционери са гръцката газова корпорация DEPA (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

Поръчките ще бъдат за…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Обществените поръчки за българско-гръцката връзка ще бъдат обявени до края на 2017 г.", понякога то може да бъде написано като:

  • дф;еяшуехсше здищ`нс юь фщвжьиянд-жищъньшь уищюнь ;е фщаьш дф,уехс ад ниь, хь 2017 жл
  • ф/ъеийлекрйе мф,ц'ур пд /ц.хд,иуф-х,цшудйд л,цпуд ъе /цодй ф/слекр оф у,дс кд 2017 х=
  • f/yeijlekrje mf,c'ur pd /c.hd,iuf-h,c[udjd l,cpud ye /codj f/slekr of u,ds kd 2017 h=
  • ob]estwenite pory`ki za bylgarsko-gryckata wryzka ]e bydat obqweni do kraq na 2017 g.

Оставете коментар


шест − 4 =