Общ изпит за всички университети ще даде равен старт на кандидатите, смята Анастас Герджиков

13 сеп , 2017 | От | Категория България


Ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” Анастас Герджиков смята, че общ изпит за всички университети ще даде равен старт на кандидатите. “Въпросът за изпитите е преекспониран. Още преди 15 години моята идея беше, че матурите трябва да бъдат общият вход за висшите училища – това би дало еднакъв старт навсякъде, еднакви критерии. С изключение на регулираните професии матурите изместват приемния изпит”, коментира той в интервю за Би Ти Ви.

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Общ изпит за всички университети ще даде равен старт на кандидатите, смята Анастас Герджиков", понякога то може да бъде написано като:

  • дф; сюзсш юь уяс`нс кхсуеиясшешс ;е аьае иьуех яшьиш хь ньхасаьшсшер яп,шь ьхьяшья жеиаэснду
  • ф/ъ рпмрй пд лир'ур вкрле,ирйейр ъе одое ,длек ийд,й кд удкородйрйея и;сйд дкдийди хе,огруфл
  • f/y rpmrj pd lir'ur wkrle,irjejr ye odoe ,dlek ijd,j kd udkorodjrjeq i;sjd dkdijdi he,ogrufl
  • ob] izpit za wsi`ki uniwersiteti ]e dade rawen start na kandidatite, smqta anastas gerdvikow

Оставете коментар


× 4 = двайсет осем