Нова година на Антарктида: Бой със снежни топки и маскен бал (ВИДЕО)

31 дек , 2017 | От | Категория Любопитно

Бой със снежни топки, музика и бал с маски за посрещането на новата година в българската база на Антарктида, разказва

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Нова година на Антарктида: Бой със снежни топки и маскен бал (ВИДЕО)", понякога то може да бъде написано като:

  • хдуь ждасхь хь ьхшьиншсаь: фдт ящя яхеэхс шдзнс с пьянех фьв _усаед№
  • кфлд хфоркд кд дкйд,уйрод& /фь ици икегкр йфмур р ;диуек /д. юлроеф)
  • kfld hforkd kd dkjd,ujrod& /fx ici ikegkr jfmur r ;diuek /d. \lroef)
  • nowa godina na antarktida: boj sys snevni topki i masken bal (wideo)

Оставете коментар


+ седем = 12