Над 1500 души са платили средно по 2222 лв., за да си купят стаж за пенсиониране

13 сеп , 2018 | От | Категория Бизнес


През първите шест месеца на годината общо 1538 души са си купили недостигащ осигурителен стаж, за да могат да се пенсионират, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

Законодателството позволява да бъдат платени вноски за до 5 г. недостигащ осигурителен стаж. Ако се купува стаж за времето на следването, това може да стане по всяко време по желание на осигурения. При недостиг на стаж по други, несвързани с висшето образование, причини (безработица, болест)…

Източник: dnevnik.bg

При изписване на заглавието "Над 1500 души са платили средно по 2222 лв., за да си купят стаж за пенсиониране", понякога то може да бъде написано като:

  • хьа 1500 акцс яь звьшсвс яиеахд зд 2222 вулр юь аь яс нкз,ш яшьэ юь зехясдхсиьхе
  • кдо 1500 овтр ид м.дйр.р и,еокф мф 2222 .л=я пд од ир увмсй ийдг пд мекирфкр,дке
  • kdo 1500 owtr id m.djr.r i,eokf mf 2222 .l=q pd od ir uwmsj ijdg pd mekirfkr,dke
  • nad 1500 du[i sa platili sredno po 2222 lw., za da si kupqt stav za pensionirane

Оставете коментар


девет × 9 =