МВР ще провери дали полицаи са упражнили насилие срещу Николай Колев-Босия

11 юли , 2018 | От | Категория България


Министърът на вътрешните работи Валентин Радев е разпоредил на главния секретар на МВР Младен Маринов и на дирекция “Инспекторат” към ведомството да проверят дали полицаи са упражнили насилие срещу Николай Колев-Босия.

Проверката е провокирана от сигнал до Радев, който е изпратен на 6 юли. В него се твърди, че представители на жандармерията са се държали грубо и арогантно с обявилия преди близо месец гладна стачка Колев. Той протестира срещу купуването на…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "МВР ще провери дали полицаи са упражнили насилие срещу Николай Колев-Босия", понякога то може да бъде написано като:

  • пуи ;е зидуеис аьвс здвсъьс яь кзиьэхсвс хьясвсе яие;к хсндвьт ндвеу-фдяс,
  • ;л, ъе м,фле,р од.р мф.ршдр ид вм,дгкр.р кдир.ре и,еъв круф.дь уф.ел-/фирс
  • ;l, ye m,fle,r od.r mf.r[dr id wm,dgkr.r kdir.re i,eyw kruf.dx uf.el-/firs
  • mwr ]e proweri dali policai sa upravnili nasilie sre]u nikolaj kolew-bosiq

Оставете коментар


× 3 = петнайсет