Марешки: Напуснахме парламента, за да върнем разговорите за важните неща в обществото

14 мар , 2019 | От | Категория България

Днес лидерът на партия ВОЛЯ Веселин Марешки съобщи, че парламентарната група напуска пленарната зала, но пред журналистите отказа да разкрие мотивите за решението. По-късно ги сподели пред

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Марешки: Напуснахме парламента, за да върнем разговорите за важните неща в обществото", понякога то може да бъде написано като:

  • пьиецнс: хьзкяхьгпе зьивьпехшьр юь аь ущихеп иьюждудисше юь уьэхсше хе;ь у дф;еяшудшд
  • ;д,етур& кдмвикдн;е мд,.д;екйдя пд од лц,ке; ,дпхфлф,рйе пд лдгкрйе кеъд л ф/ъеийлфйф
  • ;d,etur& kdmwikdn;e md,.d;ekjdq pd od lc,ke; ,dphflf,rje pd ldgkrje keyd l f/yeijlfjf
  • mare[ki: napusnahme parlamenta, za da wyrnem razgoworite za wavnite ne]a w ob]estwoto

Оставете коментар


× четири = 32