Леви партии, сдружения и синдикати поискаха данъчна справедливост

11 сеп , 2017 | От | Категория Политика

Леви партии, сдружения и синдикати поискаха данъчна справедливостЛипсва каквото и да е предложение как да се компенсира по-малкият приход в бюджета.Десет години след премахването на необлагаемия минимум и въвеждането на плоския данък върху доходите България е с най-висок индекс на неравенство в ЕС. Това според инициаторите на “Да спрем машината за неравенство” обуславя нуждата от “всеобхватна данъчна реформа”. Затова те започват петиция с две искания: необлагаем минимум за доходите до размера на минималната работна заплата (460 лв.) и намалени ДДС ставки от…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Леви партии, сдружения и синдикати поискаха данъчна справедливост", понякога то може да бъде написано като:

  • веус зьишсср яаикэехс, с ясхасньшс здсяньгь аьхщ`хь язиьуеавсудяш
  • .елр мд,йрря ио,вгекрс р иркорудйр мфриуднд одкц'кд им,длео.рлфий
  • .elr md,jrrq io,wgekrs r irkorudjr mfriudnd odkc'kd im,dleo.rlfij
  • lewi partii, sdruveniq i sindikati poiskaha dany`na sprawedliwost

Оставете коментар


× 5 = двайсет пет