КЗК отказа да спре поръчка за близо 200 млн. лв. по искане на 6-месечна фирма

10 юли , 2018 | От | Категория Политика

КЗК отказа да спре поръчка за близо 200 млн. лв. по искане на 6-месечна фирмаКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли искането на “Рос БГ” за спиране на процедурата за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив – Бургас. Обществената поръчка е на стойност 195.4 млн. лв. без ДДС и е част от проекта за рехабилитация на линията. Това е втората жалба срещу проекта на компанията, която е регистрирана едва в началото на тази година.

В очакване на решение по същество

Процедурата беше открита от…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "КЗК отказа да спре поръчка за близо 200 млн. лв. по искане на 6-месечна фирма", понякога то може да бъде написано като:

  • нюн дшньюь аь язие здищ`нь юь фвсюд 200 пвхл вул зд сяньхе хь 6-пеяе`хь осипь
  • упу фйудпд од им,е мф,ц'уд пд /.рпф 200 ;.к= .л= мф риудке кд 6-;еие'кд бр,;д
  • upu fjudpd od im,e mf,c'ud pd /.rpf 200 ;.k= .l= mf riudke kd 6-;eie'kd br,;d
  • kzk otkaza da spre pory`ka za blizo 200 mln. lw. po iskane na 6-mese`na firma

Оставете коментар


осем − 4 =