Кристалина Георгиева: Икономическият растеж ще се възстанови през 2020 г.

15 апр , 2019 | От | Категория Политика

Кристалина Георгиева: Икономическият растеж ще се възстанови през 2020 г.Икономическият растеж в България ще се забави допълнително тази година – до 3%, в унисон с глобалния тренд. Добрата новина е, че очакванията са забавянето в световен мащаб да е циклично и растежът да се възстанови през 2020 г. Това става ясно от думите на изпълняващия длъжността главен изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева, която представи основните акценти от пролетните срещи на банката и Международния валутен фонд пред бъгларски журналисти. Възстановяването на растежа…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Кристалина Георгиева: Икономическият растеж ще се възстанови през 2020 г.", понякога то може да бъде написано като:

  • нисяшьвсхь жедижсеуь: сндхдпс`еянс,ш иьяшеэ ;е яе ущюяшьхдус зиею 2020 жл
  • у,рийд.ркд хеф,хрелд& руфкф;р'еиурсй ,дийег ъе ие лцпийдкфлр м,еп 2020 х=
  • u,rijd.rkd hef,hreld& rufkf;r'eiursj ,dijeg ye ie lcpijdkflr m,ep 2020 h=
  • kristalina georgiewa: ikonomi`eskiqt rastev ]e se wyzstanowi prez 2020 g.

Оставете коментар


× 2 = осем