Колко жертви е взела през ноември войната по пътищата у нас?

5 дек , 2017 | От | Категория Любопитно
Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Колко жертви е взела през ноември войната по пътищата у нас?", понякога то може да бъде написано като:

  • ндвнд эеишус е уюевь зиею хдепуис удтхьшь зд зщшс;ьшь к хья?
  • уф.уф ге,йлр е лпе.д м,еп кфе;л,р лфькдйд мф мцйръдйд в кди@
  • uf.uf ge,jlr e lpe.d m,ep kfe;l,r lfxkdjd mf mcjrydjd w kdi@
  • kolko vertwi e wzela prez noemwri wojnata po pyti]ata u nas?

Оставете коментар


две × 3 =