Канибализъм, вуду кукли и сам да си направиш колоноскопия: Носителите на Антинобелови награди

14 сеп , 2018 | От | Категория Любопитно
Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Канибализъм, вуду кукли и сам да си направиш колоноскопия: Носителите на Антинобелови награди", понякога то може да бъде написано като:

  • ньхсфьвсющпр укак нкнвс с яьп аь яс хьзиьусц ндвдхдяндзс,: хдясшевсше хь ьхшсхдфевдус хьжиьас
  • удкр/д.рпц;я лвов уву.р р ид; од ир кдм,длрт уф.фкфиуфмрс& кфирйе.рйе кд дкйркф/е.флр кдх,дор
  • udkr/d.rpc;q lwow uwu.r r id; od ir kdm,dlrt uf.fkfiufmrs& kfirje.rje kd dkjrkf/e.flr kdh,dor
  • kanibalizym, wudu kukli i sam da si naprawi[ kolonoskopiq: nositelite na antinobelowi nagradi

Оставете коментар


девет − 3 =