HBO снима филм за кечиста с българска кръв Андре Гигантът (ВИДЕО/СНИМКИ)

1 апр , 2018 | От | Категория Бизнес
Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "HBO снима филм за кечиста с българска кръв Андре Гигантът (ВИДЕО/СНИМКИ)", понякога то може да бъде написано като:

  • hbo яхспь освп юь не`сяшь я фщвжьиянь нищу ьхаие жсжьхшщш _усаедбяхспнс№
  • hbo икр;д бр.; пд уе'рийд и /ц.хд,иуд у,цл дко,е хрхдкйцй юлроеф*икр;ур)
  • hbo ikr;d br.; pd ue'rijd i /c.hd,iud u,cl dko,e hrhdkjcj \lroef*ikr;ur)
  • hbo snima film za ke`ista s bylgarska kryw andre gigantyt (wideo/snimki)

Оставете коментар


седем − = 4