Хакери откраднали документи за Брекзит от германското външно министерство

10 мар , 2018 | От | Категория Общество

Хакерите атакували сървърите на германското правителство и откраднали протокола от консултациите на Европейския съюз и Великобритания за Брекзит, а също така документи от преговорите на ЕС с Украйна и Беларус, съобщава „Шпигел Онла

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Хакери откраднали документи за Брекзит от германското външно министерство", понякога то може да бъде написано като:

  • гьнеис дшниьахьвс аднкпехшс юь фиенюсш дш жеипьхяндшд ущхцхд псхсяшеияшуд
  • ндуе,р фйу,докд.р офув;екйр пд /,еупрй фй хе,;дкиуфйф лцкткф ;ркрийе,ийлф
  • ndue,r fju,dokd.r ofuw;ekjr pd /,euprj fj he,;dkiufjf lcktkf ;rkrije,ijlf
  • hakeri otkradnali dokumenti za brekzit ot germanskoto wyn[no ministerstwo

Оставете коментар


8 − = четири