Фирмата за доставка на тестове за чума по животните се занимавала с всичко, незабранено от закона

9 авг , 2018 | От | Категория България


Идеята за бизнес с тестове за заболявания по животните била дошла на собственика на фирмата “Глобул вижън” 2018 ЕООД Никола Явахчов, която се договори с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за доставка на препарати за откриване на чумата по дребните преживни животни, половин година преди у нас да бъде засечено заболяването.

“Фирмата ми се занимава не само със софтуерна дейност, както погрешно бе представено в някои медии. Важно е да уточня,…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Фирмата за доставка на тестове за чума по животните се занимавала с всичко, незабранено от закона", понякога то може да бъде написано като:

  • осипьшь юь адяшьунь хь шеяшдуе юь `кпь зд эсудшхсше яе юьхспьуьвь я уяс`ндр хеюьфиьхехд дш юьндхь
  • бр,;дйд пд офийдлуд кд йеийфле пд 'в;д мф грлфйкрйе ие пдкр;длд.д и лир'уфя кепд/,дкекф фй пдуфкд
  • br,;djd pd ofijdlud kd jeijfle pd 'w;d mf grlfjkrje ie pdkr;dld.d i lir'ufq kepd/,dkekf fj pdufkd
  • firmata za dostawka na testowe za `uma po viwotnite se zanimawala s wsi`ko, nezabraneno ot zakona

Оставете коментар


8 + = шестнайсет