Еврокомисията обяви 7 наказателни процедури за България и предупреди за осма (обобщение)

8 ное , 2018 | От | Категория Свят


Европейската комисия днес отправи редица предупреждения към България в различни области, като най-сериозно е решението да предяви иск пред Съда на ЕС заради пропуски в безопасността на железопътния транспорт.

“Дневник” обобщава кои са процедурите за установяване на нарушение за страната.

На съд заради жп транспорта

Европейската комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че държавата не е…

Източник: dnevnik.bg Свят

При изписване на заглавието "Еврокомисията обяви 7 наказателни процедури за България и предупреди за осма (обобщение)", понякога то може да бъде написано като:

  • еуидндпсяс,шь дф,ус 7 хьньюьшевхс зидъеакис юь фщвжьис, с зиеакзиеас юь дяпь _дфдф;ехсе№
  • ел,фуф;рирсйд ф/слр 7 кдудпдйе.кр м,фшеов,р пд /ц.хд,рс р м,еовм,еор пд фи;д юф/ф/ъекре)
  • el,fuf;rirsjd f/slr 7 kdudpdje.kr m,f[eow,r pd /c.hd,rs r m,eowm,eor pd fi;d \f/f/yekre)
  • ewrokomisiqta obqwi 7 nakazatelni proceduri za bylgariq i predupredi za osma (obob]enie)

Оставете коментар


пет + = 8