Епископската базилика и римските мозайки в Пловдив са включени в културното наследство на ЮНЕСКО

2 апр , 2018 | От | Категория България


Епископската базилика и римското мозаечно наследство в Пловдив бяха включени в Индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти, съобщава Министерството на културата.

Според ресорния министър Боил Банов базиликата е сред най-впечатляващите паметници от Римската епоха и заради това ведомството е подкрепило инициативата на Община Пловдив и Фондация “Америка за България” за включването ѝ в Списъка на световното културно и природно наследство на…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Епископската базилика и римските мозайки в Пловдив са включени в културното наследство на ЮНЕСКО", понякога то може да бъде написано като:

  • езсяндзяньшь фьюсвснь с испянсше пдюьтнс у звдуасу яь унв(`ехс у нквшкихдшд хьявеаяшуд хь (хеянд
  • емриуфмиудйд /дпр.руд р ,р;иурйе ;фпдьур л м.флорл ид лу.з'екр л ув.йв,кфйф кди.еоийлф кд зкеиуф
  • emriufmiudjd /dpr.rud r ,r;iurje ;fpdxur l m.florl id lu.z'ekr l uw.jw,kfjf kdi.eoijlf kd zkeiuf
  • episkopskata bazilika i rimskite mozajki w plowdiw sa wkl\`eni w kulturnoto nasledstwo na \nesko

Оставете коментар


три + 3 =