Две лавини паднаха за часове в Банско, спасиха сноубордист

14 фев , 2018 | От | Категория Бизнес
Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Две лавини паднаха за часове в Банско, спасиха сноубордист", понякога то може да бъде написано като:

  • ауе вьусхс зьахьгь юь `ьядуе у фьхяндр язьясгь яхдкфдиасяш
  • оле .длркр мдокднд пд 'дифле л /дкиуфя имдирнд икфв/ф,орий
  • ole .dlrkr mdokdnd pd 'difle l /dkiufq imdirnd ikfw/f,orij
  • dwe lawini padnaha za `asowe w bansko, spasiha snoubordist

Оставете коментар


× четири = 16