Доклад на американските власти отчете подобрение при опазването на човешките права в България

14 мар , 2019 | От | Категория България


Българските власти са предприели стъпки за съдебно преследване и наказване на длъжностни лица, извършили посегателства върху човешките права, но правителствените действия са недостатъчни и безнаказаността е проблем. Това посочва в частта за България най-новият, 43-ти годишен доклад на Държавния департамент на САЩ за състоянието на човешките права по света, съобщава БТА.

В резюмето на 33-те страници, посветени на България в доклада, се посочва, че основните проблеми във…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Доклад на американските власти отчете подобрение при опазването на човешките права в България", понякога то може да бъде написано като:

  • аднвьа хь ьпеисньхянсше увьяшс дш`еше здадфиехсе зис дзьюуьхешд хь `дуецнсше зиьуь у фщвжьис,
  • офу.до кд д;е,рудкиурйе л.дийр фй'ейе мфоф/,екре м,р фмдплдкейф кд 'флетурйе м,длд л /ц.хд,рс
  • ofu.do kd d;e,rudkiurje l.dijr fj'eje mfof/,ekre m,r fmdpldkejf kd 'fleturje m,dld l /c.hd,rs
  • doklad na amerikanskite wlasti ot`ete podobrenie pri opazwaneto na `owe[kite prawa w bylgariq

Оставете коментар


8 × шест =