Държавата вижда потенциал за милиони в биоподобните лекарства

6 дек , 2017 | От | Категория България


В момента в Европейския съюз са одобрени около 40 биоподобни лекарствени продукти. От 2006 до 2016 г. навлизането им на пазара е спестило на здравните системи в ЕС над 1.5 млрд. евро, а прогнозата само за следващите четири години е икономията от тях за Европа и САЩ, където са най-разпространени, да достигне близо 50 млрд. долара. Това е потенциал, който и българската здравна система трябва да използва, за да освободи ресурс, с който да осигури по-широк достъп до съвременни терапии на…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Държавата вижда потенциал за милиони в биоподобните лекарства", понякога то може да бъде написано като:

  • ащиэьуьшь усэаь здшехъсьв юь псвсдхс у фсдздадфхсше веньияшуь
  • оц,гдлдйд лргод мфйекшрд. пд ;р.рфкр л /рфмфоф/крйе .еуд,ийлд
  • oc,gdldjd lrgod mfjek[rd. pd ;r.rfkr l /rfmfof/krje .eud,ijld
  • dyrvawata wivda potencial za milioni w biopodobnite lekarstwa

Оставете коментар


+ 1 = шест