Държавата ще поема таксите на студенти в специалности с недостиг на пазара на труда

23 окт , 2018 | От | Категория България


За първи път през следващата година държавата ще освобождава от такси студенти в специалности, които са с идентифициран бъдещ недостиг на пазара на труда. За целта в проектобюджета за 2019 г. са предвидени 2 млн. лева.

По данни на образователното министерство през следващите години се очаква недостиг на кадри, завършили “Педагогика по…”, както и математика, физика, химия и инженерни специалности. В проектобюджета обаче не е посочено студенти в кои направления…

Източник: dnevnik.bg България

При изписване на заглавието "Държавата ще поема таксите на студенти в специалности с недостиг на пазара на труда", понякога то може да бъде написано като:

  • ащиэьуьшь ;е здепь шьнясше хь яшкаехшс у язеъсьвхдяшс я хеадяшсж хь зьюьиь хь шикаь
  • оц,гдлдйд ъе мфе;д йдуирйе кд ийвоекйр л имешрд.кфийр и кеофийрх кд мдпд,д кд й,вод
  • oc,gdldjd ye mfe;d jduirje kd ijwoekjr l ime[rd.kfijr i keofijrh kd mdpd,d kd j,wod
  • dyrvawata ]e poema taksite na studenti w specialnosti s nedostig na pazara na truda

Оставете коментар


+ 7 = шестнайсет