Борисов: Кандидатстваме за Банковия съюз, само ако е заедно с влизане в ERM II (обновена)

29 юни , 2018 | От | Категория Политика

Борисов: Кандидатстваме за Банковия съюз, само ако е заедно с влизане в ERM II (обновена)“Банковият съюз и чакалнята трябва да станат в един ден, това ще кажа днес на колегите”, каза премиерът Бойко Борисов, който днес участва среща, където освен държавните и правителствените ръководители на страните от еврозоната, ве включват и страните, които не са приели еврото. Вчера Борисов обясни, че България може подаде документи на 14 юли (всъщност на 12 юли) на заседание на финансовите министри от еврогрупата, но не уточни от какво зависи това.

На уточняващия въпрос дали, ако…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Борисов: Кандидатстваме за Банковия съюз, само ако е заедно с влизане в ERM II (обновена)", понякога то може да бъде написано като:

  • фдисяду: ньхасаьшяшуьпе юь фьхндус, ящ(юр яьпд ьнд е юьеахд я увсюьхе у erm ii _дфхдуехь№
  • /ф,рифл& удкородйийлд;е пд /дкуфлрс ицзпя ид;ф дуф е пдеокф и л.рпдке л erm ii юф/кфлекд)
  • /f,rifl& udkorodjijld;e pd /dkuflrs iczpq id;f duf e pdeokf i l.rpdke l erm ii \f/kflekd)
  • borisow: kandidatstwame za bankowiq sy\z, samo ako e zaedno s wlizane w erm ii (obnowena)

Оставете коментар


+ 2 = единайсет