БНБ е глобила ПИБ за непозволен кредит към съсобственика си Ивайло Мутафчиев

11 окт , 2018 | От | Категория Политика

БНБ е глобила ПИБ за непозволен кредит към съсобственика си Ивайло МутафчиевСъобщенията на БНБ често са енигматични за широката публика. Първото по рода си (и не много лесно за откриване ) съобщение за наложена административна санкция от страна на институцията от август 2018 г. обаче е обективно неразгадаемо и за специалисти. В него се казва, че подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, Димитър Костов е наложил имуществена санкция на банка за нарушение на чл. 60, ал. 1 от Закона за кредитните институции. “Наказателното постановление, с което е…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "БНБ е глобила ПИБ за непозволен кредит към съсобственика си Ивайло Мутафчиев", понякога то може да бъде написано като:

  • фхф е жвдфсвь зсф юь хездюудвех ниеасш нщп ящядфяшуехснь яс суьтвд пкшьо`сеу
  • /к/ е х.ф/р.д мр/ пд кемфплф.ек у,еорй уц; ициф/ийлекруд ир рлдь.ф ;вйдб'рел
  • /k/ e h.f/r.d mr/ pd kemfplf.ek u,eorj uc; icif/ijlekrud ir rldx.f ;wjdb'rel
  • bnb e globila pib za nepozwolen kredit kym sysobstwenika si iwajlo mutaf`iew

Оставете коментар


осем × 9 =