Блумбърг: Европейският съюз се съвзема след множество кризи. Накъде сега?

4 фев , 2018 | От | Категория Свят
Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Блумбърг: Европейският съюз се съвзема след множество кризи. Накъде сега?", понякога то може да бъде написано като:

  • фвкпфщиж: еуидзетянс,ш ящ(ю яе ящуюепь явеа пхдэеяшуд нисюсл хьнщае яежь?
  • /.в;/ц,х& ел,фмеьиурсй ицзп ие ицлпе;д и.ео ;кфгеийлф у,рпр= кдуцое иехд@
  • /.w;/c,h& el,fmexiursj iczp ie iclpe;d i.eo ;kfgeijlf u,rpr= kducoe iehd@
  • blumbyrg: ewropejskiqt sy\z se sywzema sled mnovestwo krizi. nakyde sega?

Оставете коментар


девет + 1 =