България предлага на ЕК да загуби 5 млн. лв., за да размрази научните еврофондове

5 дек , 2017 | От | Категория Политика

България предлага на ЕК да загуби 5 млн. лв., за да размрази научните еврофондовеБългария предлага да загуби 5 млн. лв. по три схеми по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, за да бъдат размразени плащанията на средства от Брюксел. Предложението е размерът на т.нар. финансови корекции да бъде 10%, а те да обхванат грантови схеми на обща стойност около 50 млн. лв. – за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени; за образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и за образователна подкрепа на деца в неравностойно…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "България предлага на ЕК да загуби 5 млн. лв., за да размрази научните еврофондове", понякога то може да бъде написано като:

  • фщвжьис, зиеавьжь хь ен аь юьжкфс 5 пвхл вулр юь аь иьюпиьюс хьк`хсше еуидодхадуе
  • /ц.хд,рс м,ео.дхд кд еу од пдхв/р 5 ;.к= .л=я пд од ,дп;,дпр кдв'крйе ел,фбфкофле
  • /c.hd,rs m,eo.dhd kd eu od pdhw/r 5 ;.k= .l=q pd od ,dp;,dpr kdw'krje el,fbfkofle
  • bylgariq predlaga na ek da zagubi 5 mln. lw., za da razmrazi nau`nite ewrofondowe

Оставете коментар


7 − четири =