Акция „Колан“: 50 лева глоба и 6 контролни точки за нарушителите

12 май , 2019 | От | Категория Бизнес

Последен ден от новата акция на КАТ. Тя е за използването на колани от шофьорите и пътниците, но специално внимание се обръща на правилното превозване на деца и коректното поставяне на регистрационните номера върху мотоциклетите.

За неизползване на колан се предвижда

Източник: DarikNews.bg

При изписване на заглавието "Акция „Колан“: 50 лева глоба и 6 контролни точки за нарушителите", понякога то може да бъде написано като:

  • ьнъс, „ндвьх“: 50 веуь жвдфь с 6 ндхшидвхс шд`нс юь хьикцсшевсше
  • душрс „уф.дк“& 50 .елд х.ф/д р 6 уфкй,ф.кр йф'ур пд кд,втрйе.рйе
  • du[rs „uf.dk“& 50 .eld h.f/d r 6 ufkj,f.kr jf'ur pd kd,wtrje.rje
  • akciq „kolan“: 50 lewa globa i 6 kontrolni to`ki za naru[itelite

Оставете коментар


− 5 = едно