Топ 5 от “Капитал”: Темите, които можете да прочетете само тук

14 апр , 2018 | От | Категория Политика

Топ 5 от София има всички предпоставки да е 24-часов център на услугите и забавленията като Лисабон, Барселона или Берлин – сравнително хубаво време, малки пешеходни разстояния, ниски цени, движеща се нагоре икономика и растящ туристически интерес. Но все още не изпълва този потенциал. Живот след смрачаване има, но той е далеч от качеството на лъскавите и разнообразни нощни дестинации в Европа. От седмица в града се задвижи услугата нощен градски транспорт, което вероятно ще подтикне повече хора да са…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "Топ 5 от “Капитал”: Темите, които можете да прочетете само тук", понякога то може да бъде написано като:

  • :+1058м:+1086м:+1087м 5 :+1086м:+1090м :+8220м:+1050м:+1072м:+1087м:+1080м:+1090м:+1072м:+1083м:+8221м: :+1058м:+1077м:+1084м:+1080м:+1090м:+1077мр :+1082м:+1086м:+1080м:+1090м:+1086м :+1084м:+1086м:+1078м:+1077м:+1090м:+1077м :+1076м:+1072м :+1087м:+1088м:+1086м:+1095м:+1077м:+1090м:+1077м:+1090м:+1077м :+1089м:+1072м:+1084м:+1086м :+1090м:+1091м:+1082м
  • Тщощпщ 5 ощтщ “щКщащпщищтщащлщ”щ& Тщещмщищтщещя кщощищтщощ мщощжщещтщещ дщащ пщрщощчщещтщещтщещ сщащмщощ тщущкщ
  • Т]о]п] 5 о]т] “]К]а]п]и]т]а]л]”]& Т]е]м]и]т]е]q к]о]и]т]о] м]о]ж]е]т]е] д]а] п]р]о]ч]е]т]е]т]е] с]а]м]о] т]у]к]
  • Топ 5 от “Капитал”: Темите, които можете да прочетете само тук

Оставете коментар


4 × = дванайсет