4+1 | Слепи ли сме за собствените си привилегии, по-добрите икономически показатели и влияе ли нагласата на здравето

15 апр , 2018 | От | Категория Политика

4+1 |ЧЕТИРИ ЗА ЧЕТЕНЕ

Tchay, чай, tea, te…
Може би ви е нaправило впечатление, че думата за “чай” на много езици е просто вариация на “Tea” или “Cha”. И това не е случайно. И двете произлизат от Китай, но дали в една държава се използва едната или другата зависи как в миналото стоката е достигала дотам – по земя или по море. Разказва Quartz.

Внимавай какво мислиш
Хората, които не смятат, че тренират достатъчно, умират по-рано, отколкото такива, които мислят, че…

Източник: Капитал - Политика и икономика

При изписване на заглавието "4+1 | Слепи ли сме за собствените си привилегии, по-добрите икономически показатели и влияе ли нагласата на здравето", понякога то може да бъде написано като:

  • 4V1 | явезс вс япе юь ядфяшуехсше яс зисусвежсср зд-адфисше сндхдпс`еянс здньюьшевс с увс,е вс хьжвьяьшь хь юаиьуешд
  • 4#1 | и.емр .р и;е пд иф/ийлекрйе ир м,рлр.ехрря мф-оф/,рйе руфкф;р'еиур мфудпдйе.р р л.рсе .р кдх.дидйд кд по,длейф
  • 4#1 | i.emr .r i;e pd if/ijlekrje ir m,rlr.ehrrq mf-of/,rje rufkf;r'eiur mfudpdje.r r l.rse .r kdh.didjd kd po,dlejf
  • 4+1 | slepi li sme za sobstwenite si priwilegii, po-dobrite ikonomi`eski pokazateli i wliqe li naglasata na zdraweto

Оставете коментар


осем − 6 =